CASE STUDY

System transportu bloków silnika z maszyny odlewniczej

Projekt miał na celu stworzenie system transportu, który umożliwiałby przewożenie bloków silnika z maszyny odlewniczej bez użycia tradycyjnych palet technologicznych.

Szczegóły realizacji

Klient

Producent z branży automotive

Nazwa projektu

System transportu bloków silnika z maszyny odlewniczej

Transportowany produkt

Elementy samochodowe

Czas wdrożenia

6 miesięcy

Odtwórz film na temat Case study - transport bloków silnika

Analiza problemu

Projekt miał na celu stworzenie system transportu, który umożliwiałby przewożenie bloków silnika z maszyny odlewniczej bez użycia tradycyjnych palet technologicznych.

Cele

Celem projektu było znaczące obniżenie kosztów operacyjnych poprzez zautomatyzowanie  transportu.

Projekt zakładał zapewnienie ciągłości procesu produkcyjnego 24/7, eliminując zbędne przestoje.

Wymagania klienta

Kolejnym krokiem po zapoznaniu się z celami, jakie postawił przed nami Klient była szczegółowa identyfikacja i analiza Jego wymagań. Na jej podstawie określiliśmy następujące wyzwania, którym musieliśmy sprostać.

Tradycyjne palety technologiczne były niewłaściwe do tego zadania, dlatego musieliśmy znaleźć alternatywne rozwiązanie, które pozwalałoby na bezpośredni transport bloków silnika.

System transportu musiał działać niezawodnie, aby uniknąć opóźnień w produkcji i utraty produktów.

Produkcja była prowadzona w tempie, które wymagało szybkiego i efektywnego transportu bloków silnika.

Priorytetem była ochrona pracowników i zapewnienie bezpieczeństwa podczas transportu.

Zastosowane rozwiązania

Wykorzystaliśmy specjalnie zaprojektowany łańcuch akumulacyjny, który minimalizował ryzyko uszkodzenia gotowego odlewu. Ten łańcuch jest w stanie przenosić bloki silnika, eliminując ryzyko uszkodzeń mechanicznych.

W celu zapewnienia szybkiego i precyzyjnego transportu zastosowaliśmy wózek poprzeczny wyposażony w dodatkowe prowadnice liniowe. Dzięki temu rozwiązaniu byliśmy w stanie osiągnąć dokładność, której Klient oczekiwał, jednocześnie utrzymując krótkie czasy cykli produkcji.

Korzyści z wdrożenia systemu

Rozwiązanie przyczyniło się do znacznych oszczędności kosztów operacyjnych dzięki automatyzacji procesu. Zastosowane rozwiązania wyeliminowały ryzyko uszkodzeń mechanicznych transportowanych produktów, a tym samym strat.

Projekt wyeliminował liczbę przestojów na linii produkcyjnej.

Projekt wyeliminował zagwarantował ogólne bezpieczeństwo w miejscu pracy.

Zwiększ efektywność i redukuj koszty dzięki nowoczesnej automatyzacji

Wypełnij formularz, a my skontaktujemy się z Tobą. Oferujemy darmowy audyt Twojej linii produkcyjnej.

Zwiększ efektywność i redukuj koszty dzięki nowoczesnej automatyzacji

Wypełnij formularz, a my skontaktujemy się z Tobą. Oferujemy darmowy audyt Twojej linii produkcyjnej.