CASE STUDY

Automatyczna linia foliowania pakietów z wózkiem samobieżnym

Projekt miał na celu zautomatyzowanie procesu pakowania i transportu materiałów w firmie produkcyjnej po to, aby zwiększyć wydajność, skrócić czas przetwarzania i zminimalizować ryzyko przestoju linii produkcyjnych. 

Szczegóły realizacji

Klient

Wiodący na polskim rynku producent
w branży przetwórstwa drewna

Nazwa projektu

Automatyczna linia foliowania pakietów
z wózkiem samobieżnym

Transportowany produkt

Pakiet płyt laminowanych

Czas wdrożenia

2 miesiące

Odtwórz wideo

Analiza problemu

Projekt miał na celu zautomatyzowanie procesu pakowania i transportu materiałów w firmie produkcyjnej po to, aby zwiększyć wydajność, skrócić czas przetwarzania i zminimalizować ryzyko przestoju linii produkcyjnych.

Klient postawił przed firmą PROMUS Katowice Sp. z o.o. następujące cele:

Cele

Celem projektu było znaczące obniżenie kosztów operacyjnych poprzez zautomatyzowanie procesu pakowania i transportu.

Kolejnym celem było ograniczenie użycia wózków widłowych w obszarze linii produkcyjnych, przy jednoczesnym zachowaniu możliwości przejazdu pojazdami kołowymi.

Projekt zakładał zapewnienie ciągłości procesu produkcyjnego 24/7, eliminując zbędne przestoje.

Istotnym celem było podniesienie jakości foliowania przy jednoczesnym zmniejszeniu zużycia tworzywa.

Oczekiwaniem Klienta było także, aby system automatycznej linii współpracował z istniejącymi wózkami widłowymi.

Wymagania klienta

Kolejnym krokiem po zapoznaniu się z celami, jakie postawił przed nami Klient była szczegółowa identyfikacja i analiza Jego wymagań. Na jej podstawie określiliśmy następujące wyzwania, którym musieliśmy sprostać.

Projekt musiał uwzględniać odbiór produktu z sześciu niezależnych linii produkcyjnych oraz dwóch stacji załadowczych.

System musiał obsługiwać pakiety o zróżnicowanych wysokościach i wagach, osiągających nawet do 8 ton.

Projekt musiał być wdrażany w trybie ciągłym, bez konieczności całkowitego zatrzymania produkcji w fabryce.

Korzyści z wdrożenia systemu

Warto podkreślić, że ostatnie dwie korzyści poza niezaprzeczalnym walorem biznesowym, niosą za sobą również korzyści dla środowiska naturalnego.

Zastosowane rozwiązania

Zastosowano autonomiczne wózki szynowe, które są w stanie transportować ciężkie stosy płyt.

Wdrożono inteligentny system zarządzania, który uwzględnia priorytety i zapełnienie buforów różnych linii produkcyjnych oraz stacji załadowczych.

Wykorzystano nowoczesną maszynę foliującą, która posiada funkcję pre-stretch w trakcie owijania, co pozwala na oszczędność tworzywa.

Zastosowano przenośniki z kieszeniami, co umożliwia współpracę systemu z wózkami widłowymi.

Zwiększ efektywność i redukuj koszty dzięki nowoczesnej automatyzacji

Wypełnij formularz, a my skontaktujemy się z Tobą. Oferujemy darmowy audyt Twojej linii produkcyjnej.

Zwiększ efektywność i redukuj koszty dzięki nowoczesnej automatyzacji

Wypełnij formularz, a my skontaktujemy się z Tobą. Oferujemy darmowy audyt Twojej linii produkcyjnej.